מאמרים

סיבות לגיזום העצים

5ה.JPG

גידול עץ בחצר ביתכם אינו כולל רק השקיה. במסגרת הטיפול והתחזוקה השוטפת בעץ נדרש גם לגזום אותו. תדירות הגיזום תלויה בסוג העץ וגודלו.
 

בעצים צעירים יש צורך בעיצוב הצמיחה ובשמירה על צמיחה תקינה של הגזע ומיקום ההסתעפויות של ענפיו העתידיים. בעצים בוגרים יש צורך בדילול ענפים בנוף הצמרת הסבוכה ע"י גיזומם או שקיימת סכנת שבירה בענפים אלו. 
בנוסף, גיזום ענפים מסייע בהקטנת מעמס הכובד על הגזע ובכך אנו מבטיחים גם שענפי העץ יצמחו בכיוונים הרצויים ולא בצורה פרועה ומטרידה לאוכלוסייה.

עצים שלא עברו גיזום עלולים להוות מפגע בטיחותי. קריסה של ענפים יכולה לגרום לפגיעה בכבלי חשמל וטלפון, פגיעה במבנים סמוכים וברכוש וחלילה פגיעה פיזית בבני אדם. בנוסף, עצים אלו מצמיחים שורשים ארוכים יותר העלולים להגיע לפתחי ביוב ובכך לגרום לסתימה בצנרת והצפת הביוב.

לפני בוא החורף מומלץ לבדוק את העצים בשטחכם ולהתייעץ עם גוזם מוסמך באם הם עמידים בצורתם מפני סופות וגשמים חזקים, והיכן כדאי לגזום אותם על מנת לדאוג להמשך צמיחתם התקינה.

העץ הפך למטרד? יש פתרון!

4.JPG

ישנן סיבות רבות מדוע אנשים מחליטים לכרות עץ. ברוב המקרים זה משום שהעץ הפך למטרד. בין אם העץ חוסם דרכי גישה בשטחים פרטיים ובין אם העץ מושך אליו מזיקים בלתי רצויים, קיימת הסיבה החשובה מכל - שמירה על בטיחות האנשים והרכוש.

לקראת בוא החורף מומלץ בחום לבדוק את העצים הנמצאים בשטחכם, ולהתייעץ עם בעל מקצוע בכל הקשור  להחלטות הנוגעות בעצים. בישראל אנו עדים בשנים האחרונות למזג אויר "משוגע" בתקופת החורף, ושומעים לא מעט בכלי התקשורת על קריסות של עצים על מבנים ורכבים.

זכרו, כריתת עץ ללא אישורים מהווה עבירה פלילית ועל כן יש לדאוג לאישור המתאים חתום בידי יערן.

בתמונה ניתן לראות דקל תמר שהתחיל לנטות בפתאומיות ובכך היווה סכנה לעוברים ושבים ברחוב.

פקודת היערות של קק"ל

KakalLogo.svg.png

כריתת עצים מהווה עבירה פלילית גם אם הם נמצאים בשטח פרטי בבעלותכם. ציטוט מתוך פקודת היערות של קק"ל, סעיף 15:

"לא יכרות אדם עץ זית או עץ חרוב או כל אילן אחר המוגן לפי צו שניתן עפ"י סעיף 14 מפקודה זו, וכן עץ בוגר, כהגדרתו בסעיף 83 ג לחוק התכנון והבניה, התשכ"ה 1965, בכל מקום שהם גדלים, ולא יעביר את עציהם של אותם אילנות אלא אם קיבל תחילה רישיון לכך בטופס הקבוע מפקיד היערות."

העונש הצפוי על כריתת עץ יכול להגיע עד כדי מאסר בפועל ותשלום קנס כספי. להלן ציטוט מסעיף 17 מפקודת היערות:

"כל העובר על הוראה מהוראות סעיף 5 יאשם בעבירה ויהא צפוי למאסר שנים-עשר חודש או לקנס כאמור בסעיף 61 (א)( 3) לחוק העונשין, התשל"ז 1977- (להלן – חוק העונשין) או לשני העונשין כאחד, ונוסף על כך יוכלו לצוות עליו לשלם אותם תשלומי נזק, ככל שיורה בית המשפט."

לשם כריתת עץ יש להוציא את הטופס בקשה והחלטה לגבי כריתת/העתקת אילן מוגן מהאינטרנט ולמלותו.